sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Hoàng Văn Anh
TP. Kinh Doanh - 0945 888 658

Mr. Mạnh
CEO - 0916 444 356

Túi nilon

Túi Nilon OPP
Túi Nilon OPP
Túi Nilon OPP
Túi Nilon OPP
Túi Nilon Zipper
Túi Nilon Zipper
Túi Nilon Zipper
Túi Nilon Zipper
Túi Nilon HDPE
Túi Nilon HDPE
Túi Nilon HDPE
Túi Nilon HDPE
Túi Nilon PE
Túi Nilon PE
Túi Nilon PE
Túi Nilon PE
Túi Nilon PP
Túi Nilon PP
Túi Nilon PP
Túi Nilon PP

Màng PE

Màng PE Cuộn
Màng PE Cuộn
Màng PE Cuộn
Màng PE Cuộn
Màng PE Cuộn
Màng PE Cuộn
Màng PE Cuộn
Màng PE Cuộn
Màng PE Cuộn
Màng PE Cuộn